چهارشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۲ | ساعت ۱۳:۴۵
بدلکاران در فیلم مسعود کیمیایی چه کردند؟
یکی از اعضای گروه «بدلکاران ۱۳» ضمن ابراز خرسندی از حضور فعال در تیم ساخت «متروپل»، بدلکاریهای این تیم را در جدیدترین پروژه سینمایی مسعود کیمیایی تشریح کرد.

امیر بدری یکی از اعضای این گروه بدلکاری در گفتوگویی با خبرنگار سینمایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره حضور این گروه در ساخت فیلم «متروپل» مسعود کیمیایی بیان کرد: طبق صحبتهای اولیه بنا شد که صحنه تصادف دو اتومبیل گرانقیمت توسط تیم «بدلکاران ۱۳» طراحی و اجرا شود که این صحنه بهخوبی کار شد.

وی ادامه داد: صحنه دیگری که با پیشنهاد ارشا اقدسی (سرپرست تیم بدلکاران ۱۳) به آقای کیمیایی گرفته شد، پلانی بود که طبق آن قرار بود از طبقه ششم سینما «متروپل» بهوسیله دوربین از ساختمان، تصویر به همپیوستهای گرفته شود که حدود ۳۰ متر ارتفاع داشت. در واقع قرار بود دوربین از بالای ساختمان «متروپل» به پایین آمده و سپس بلافاصله داخل سینما شود.

این بدلکار جوان خاطرنشان کرد: در نهایت فیلمبرداری این صحنه توسط گروه و با مدیریت آقای علیرضا زریندست بهشکلی انجام شد که آقای مسعود کیمیایی گفتند، احتمال دارد آن را برای تیتراژ فیلمشان استفاده کنند.

بدری در ادامه سخنانش با اشاره به مشکلات فیلمبرداری پلان ۳۰ متری از ساختمان سینما «متروپل» گفت: در گرفتن این پلان، نخستین مشکلمان نورپردازی ساختمان و همچنین نمای تخریبشده سینما «متروپل» بود. بههمین دلیل گروه «بدلکاران ۱۳» تمام کلمات «METROPOLE» که در گذشته بهصورت عمودی روی ساختمان نصب شده بود را بازسازی کردند.

وی افزود: در نهایت من بهوسیله استدیکم و سیستم ریگینگ (یکی از وسایل حرفهای بدلکاری) در حالی که توسط گروه بدلکاران ارشا اقدسی، مهسا احمدی، محسن خداپرست و امیر میرآخوری کنترل میشدم، فیلمبرداری این صحنه را انجام دادم. این همکاری گروه «بدلکاران ۱۳» با یکدیگر در گرفتن این پلان، علاوه بر اینکه تجربه بسیار ارزشمندی برای ما بود، رضایت آقایان علیرضا زریندست و مسعود کیمیایی را جلب کرد.

این بدلکار که در سابقه کاریاش عضویت در تیم بدلکاران فیلم «جیمز باند: سقوط آسمانی» را نیز دارد، درباره صحنه تصادف دو اتومبیل که توسط این گروه انجام شد، نیز توضیح داد: در صحنه تصادف دو اتومبیل با یکدیگر که در یکی از چهارراههای محدوده هفتتیر انجام شد، ارشا اقدسی به عنوان راننده یکی از اتومبیلها تصادف شدیدی با یک ماشین گرانقیمت میکند، بهطوریکه هر دو ماشین حدود ۱۰ متر روی زمین کشیده شدند.

وی درباره نحوه کنترل هزینه های تصادف این دو ماشین گرانقیمت گفت: ما در این صحنه از سیستم ریگینگ استفاده کردیم که بتوانیم علاوه بر سُردادن اتومبیلها روی زمین، میزان خسارت وارده به آنها را کاهش دهیم. گروه «بدلکاران ۱۳» پیش از این هم در فیلم «جرم» آقای مسعود کیمیایی چنین تصادفی را بازسازی کرده بود.

امیر بدری در پایان این گفتوگو با ابراز خرسندی از حضور تیم «بدلکاران ۱۳» در پروژه «متروپل» مسعود کیمیایی اظهار کرد: کار کردن با کارگردان بزرگی مانند آقای مسعود کیمیایی برای گروه ما واقعا لذتبخش بود؛ مخصوصا در شرایطی که ایشان از خلاقیتهای ما استفاده کرده و دستمان را در طراحی و انجام صحنه های اکشن باز میگذارد.
طراحی وب و برنامه نویسی: استودیو سیرنگ رسانه | محمد آرین | فرم تماس با مسئول سایت