لطفا توجه فرمایید :
فرم زیر صرفا جهت درج نظر و پیشنهاد و ارسال آن به مدیر وب سایت ایجاد گردیده است. اطلاعات مندرج در فرم پس از ارسال، توسط عوامل فیلم سینمایی متروپل دریافت نمیگردد.
فرمهای زیر توسط مسئول فنی وب سایت جهت جمع آوری نظرات و پیشنهادات و توسعه وب سایت در آینده و رفع نواقص احتمالی و یا دریافت پیشنهادات و انتقادات شما ایجاد گردیده است.

نام و نام خانوادگی: *
Email: *
متن پیام:
کد امنیتی :
عبارت فوق را در BOX مقابل آن وارد نمایید.
طراحی وب و برنامه نویسی: استودیو سیرنگ رسانه | محمد آرین | فرم تماس با مسئول سایت