سید عبدالجواد موسوی
درباره متـروپـل، سخن بسیار است
گمان مي كنم اين همه خوبی و تاكيد اغراق آميز برخوبی، واكنشی است به بدی های اطراف.
فیلمساز به عمد بر خوبی ها تاكید مي كند تا به مخاطب بگوید «بايد» این گونه بود. يادمان نرود كه كيميايي فقط براي من و شما قصه تعريف نمي كند. او در سينما، هم از ابتدا شان آموزگاري داشت. آموزگاري كه امروز «مهرباني» را به عنوان مشق شب به شاگردان تكليف مي كند.
درباره «متروپل» سخن بسيار است كه بماند براي وقتش.
طراحی وب و برنامه نویسی: استودیو سیرنگ رسانه | محمد آرین | فرم تماس با مسئول سایت